پیغام‌های مدیر سیستم

توجه1: نام کاربری و رمز عبور هر دو کد ملی ده رقمی داخل شناسنامه دانش آموز می باشد. بدون خط تیره و فاصله کد ملی را در دو قسمت وارد کنید.
توجه2: زبان صفحه کلید موبایل یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید